Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานกฎหมาย นพนภัส ทนายความ โทร. 095 778 8803  


สำนักงานกฎหมาย นพนภัส ทนายความ

ทนายความเชียงใหม่ , ทนายความแม่ฮ่องสอน

ยินดีให้บริการพี่น้องทุกท่านให้ได้รับความยุติธรรมสูงสุดตามกฏหมาย ที่ให้สิทธิรับรองไว้ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

โดยให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย ฟรี!! โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
ทางสำนักงานฯ ให้บริการแด่พี่น้อง

ไม่ว่าพี่น้องจะเป็นโจทก์หรือตกเป็นจำเลยในคดีแพ่ง ซึ่งแบ่งเป็นประเภทดังนี้

ประเภทกฎหมายทางแพ่ง ได้แก่ สัญญาซื้อขาย สัญญเช่าซื้อ สัญญาค้ำประกัน สัญญาจำนอง สัญญาจำนำ สัญญาประกันภัย สัญญาแลกเปลี่ยนไม่ว่าจะเป็น ที่ดิน บ้านพร้อมที่ดิน แก้ต่างคดี จำนองที่ดินกับธนาคาร จำนำรถฯกับบริษัทลิสซิ้ง ฯลฯ เป็นต้น

ประเภทกฎหมายเกี่ยวกับครอบครัว ได้แก่ ร้องขอจัดตั้งผู้จัดการมรดก คัดค้านการเป็นผู้จัดการมรดก ฟ้องหย่า แบ่งทรัพย์สิน เรียกทรัพย์มรดกจากทายาทที่ครอบครองทรัพย์มรดก ฟ้องเรียกบุตรคืน จดทะเบียนบุตรบุญธรรม ฯลฯ เป็นต้น

ประเภทกฎหมายพิเศษกฎหมายแรงงาน ได้แก่ ฟ้องเรียกค่าชดเชย การเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ฯลฯ เป็นต้น

ประเภทอื่นๆ ที่ไม่ต้องขึ้นศาล ได้แก่ ร่างสัญญาต่างๆ อาทิ สัญญาซื้อขาย สัญญาเช่าซื้อ สัญญาเช่าทรัพย์ จัดตั้งบริษัท ห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฯลฯเพื่อให้สัญญาของท่านครอบคลุมและได้ประโยชน์ตามกฎหมายสูงสุด เป็นต้น

คติประจำสำนักงานฯ "รวดเร็ว เป็นธรรม เชื่อถือได้" ซึ่งปัญหาของท่านคือปัญหาของเรา โดยเราจะแก้ไขปัญหาให้กับท่านอย่างถูกวิธีตามกฎหมาย

มีปัญหาด้านกฎหมาย ติดต่อเรา โทร.095-778-8803

 

ติดต่อผ่าน

 

 
 

 

 

 

Free Web Hosting

NNL

ดร.ภูมิ นิวภูมิ iClear โฉนด ลงประกาศ รับสมัครงาน ฟรี หางาน ฝากประวัติ สมัครงาน ฟรี สมุนไพรไทย ศูนย์รวม ธุรกิจออนไลน์ ธุรกิจonline ที่น่าสนใจ สำเร็จได้ง่าย ไม่มีรายเดือน ได้เงินจริง วิศวกรรมโยธา